Nomad Förlag
Hem | Våra böcker | Beställ | Press | Om oss
 
Välkommen till Nomad Förlag
 
 
Nomad Förlag är ett oberoende förlag inriktat på utgivning av samhällsanalytisk litteratur. Vår målsättning är att fylla igen gapet mellan akademisk litteratur och populärvetenskap. I den mån det går försöker vi också ge ut böcker som är verkligt nytänkande och inte bara återberättar eller sammanfattar tidigare formulerade idéer.


Ett av de senaste årens mest uppmärksammade nyhetsfall var de hemska föräldrarna som isolerade och stängde in sina fem barn i sitt hus på Österlen. För första gången presenteras här den fullständiga historien bakom rubrikerna. I Ystadsfamiljen - Den fullständiga historien berättar Tove Karlsson och Anders Lönnfält vad som verkligen hände.
Något är ruttet inom den svenska socialtjänsten. Trots att samhället blir rikare och de sociala problemen färre så tas ständigt fler barn från sina föräldrar. Tove Karlsson ger i Makten över barnen en oroväckande bild av en socialtjänst som ingen vågar tygla och som följaktligen skapat sina egna regler.
Flytande demokrati är demokrati för 2000-talet. I boken Flytande demokrati redogör Anders Lönnfält och Joakim Sigvald för hur denna nya demokrati är tänkt att fungera och hur den kan införas i samhället.
Tove Karlssons nya bok Homo systematicus är ett försök att uppdatera 1900-talets främsta filosofiska skolor, strukturalismen och poststrukturalismen, till 2000-talet. Resultatet är systemism, en strukturalism med subjektet i centrum.
Anders Lönnfält har skrivit en bok som heter Skymningstid - 200-talets romerska kris och antikens slut om en förbisedd epok i den romerska historien. En tid av förändring och kanske framförallt försämring. Men däri ligger också lärdomar för vår egen tid. Finns att köpa i alla internetbokhandlar.
Tove Karlssons bok Att föda som en man finns ute nu. En kritisk granskning av den svenska förlossningsvården och en guide på vägen mot en lyckad förlossning. Finns att köpa i alla internetbokhandlar.