Nomad Förlag
Hem | Våra böcker | Beställ | Press | Om oss
 
 
 
Homo systematicus
av Tove Karlsson


Sedan 1950-talet har strukturer stått i centrum för en stor del av den icke-analytiska filosofin, först under strukturalismen och därefter under poststrukturalismen. Men strukturer implicerar passivitet. En struktur är något man inte kan påverka, den bara finns där. Detta stämmer dåligt med vår omedelbara uppfattning av att leva i en verklighet som är påverkbar, där vi tvärtom återskapar de strukturer vi rör oss i. Och en struktur som vi som individer själva har byggt upp är inte längre en struktur utan ett system.