Nomad Förlag
Hem | Våra böcker | Beställ | Press | Om oss
 
 
 
Makten över barnen
av Tove Karlsson


Mer än 6 % av alla svenska barn kommer någon gång under sin uppväxt att bli omhändertagna av socialtjänsten. Det är nästan två barn i varje skolklass. Två barn i varje skolklass som har fått sina föräldrar utbytta mot myndighetspersoner. Ett stort antal forskningsstudier har visat att barn som växer upp i fosterhem och barnhem får det betydligt sämre än barn som växer upp med sina föräldrar. Ändå omhändertas allt fler barn av socialtjänsten.

Bakom varje omhändertaget barn finns en historia. Men det är en historia som sällan eller aldrig hörs. Den här boken handlar om en sådan historia. Men framförallt handlar den om historien bakom historien. Hur socialtjänsten arbetar med barn, hur den borde arbeta med barn och varför fler och fler barn fastnar i dess nät trots att vårt samhälle är rikare och mer välmående än någonsin.

Boken finns tillgänglig för fri nedladdning i olika format här:
PDF
EPUB
MOBI

Siffrorna som ligger till grund för bokens jämförelser mellan olika kommuner finns redovisade i följande tabell:
Tabell över barnomhändertaganden i Sveriges kommuner och län

Errata till boken: