Nomad Förlag
Hem | Våra böcker | Beställ | Press | Om oss
 
 
 
Skymningstid - 200-talets romerska kris och antikens slut
av Anders Lönnfält


Varför faller civilisationer? Den romerska civilisationens fall har studerats mer än de flesta. Men förvånansvärt få vet ens när det skedde. Många tror inte att det skedde förrän långt in på 400-talet. På sätt och vis har de rätt, men ändå inte.

Akvedukter, tempel, storslagna byggnadsverk och segerrika arméer, allt det som vi förknippar med Roms storhet upphörde tvärt under några år i mitten av 200-talet. Inbördeskrig rasade i riket samtidigt som barbarer härjade, epidemier grasserade och de ekonomiska fundamenten för den antika världens storhet raserades.

Trots att Rom överlevde som samlat rike ännu några hundra år hämtade det sig aldrig från de smällar det fått ta emot under dessa få decennier. Vad orsakade denna plötsliga kollaps? Och vilka lärdomar kan vi i vår tid dra av det? Det är frågor som besvaras i denna bok.