Nomad Förlag
Hem | Våra böcker | Beställ | Press | Om oss
 
 
 
Nomad förlag startade liksom många andra förlag kring en bok som inte passade in på något redan befintligt förlag. Vi existerar sedan början av 2008 och räknar med att ge ut ett fåtal titlar inom den samhällsanalytiska genren under några år framöver.

Om du undrar något om Nomads utgivning, vår verksamhet, om oss som står bakom eller någonting annat, skriv gärna till oss på infonomadforlag.se.

Beträffande manuskript: Nomad förlag är ett litet förlag som för tillfället inte har några planer på att bli större. Befinner du dig i samma situation som vi gjorde, det vill säga att du har en välskriven bok med ett viktigt budskap som av någon anledning inte passar in på några etablerade förlag, så kontakta oss gärna så kan vi kanske hjälpas åt om vi också tycker att boken är bra. Men vi har varken resurser eller ambitioner att agera förlag i traditionell mening, så skicka inga oanmälda manus.