Nomad Förlag
Hem | Våra böcker | Beställ | Press | Om oss
 
 
 
Makten över barnen
av Tove Karlsson

Mer än 6 % av alla svenska barn kommer någon gång under sin uppväxt att bli omhändertagna av socialtjänsten. Det är nästan två barn i varje skolklass. Två barn i varje skolklass som har fått sina föräldrar utbytta mot myndighetspersoner. Ett stort antal forskningsstudier har visat att barn som växer upp i fosterhem och barnhem får det betydligt sämre än barn som växer upp med sina föräldrar. Ändå omhändertas allt fler barn av socialtjänsten.

Bakom varje omhändertaget barn finns en historia. Men det är en historia som sällan eller aldrig hörs. Den här boken handlar om en sådan historia. Men framförallt handlar den om historien bakom historien. Hur socialtjänsten arbetar med barn, hur den borde arbeta med barn och varför fler och fler barn fastnar i dess nät trots att vårt samhälle är rikare och mer välmående än någonsin.

Flytande demokrati
av Anders Lönnfält och Joakim Sigvald

Vi har förmånen att bo i ett demokratiskt land. Men den demokrati vi lever under har knappt förändrats på ett århundrade. Samtidigt har det övriga samhället förändrats i grunden. Det är hög tid att vi återigen börjar fundera på hur vi kan förbättra demokratin.

Flytande demokrati är demokrati för 2000-talet. En syntes mellan direktdemokrati och representativ demokrati som gör att alla kan vara precis så delaktiga som de själva vill. Tack vare modern teknik är det möjligt att låta dem som vill rösta själva göra det samtidigt som andra överlåter sin rösträtt på politiker. Den här boken förklarar hur och varför detta är vägen framåt för demokratin.

Homo systematicus
av Tove Karlsson

Sedan 1950-talet har strukturer stått i centrum för en stor del av den icke-analytiska filosofin, först under strukturalismen och därefter under poststrukturalismen. Men strukturer implicerar passivitet. En struktur är något man inte kan påverka, den bara finns där. Detta stämmer dåligt med vår omedelbara uppfattning av att leva i en verklighet som är påverkbar, där vi tvärtom återskapar de strukturer vi rör oss i. Och en struktur som vi som individer själva har byggt upp är inte längre en struktur utan ett system.
Skymningstid - 200-talets romerska kris och antikens slut
av Anders Lönnfält

Den 4e februari år 211 dog Septimius Severus i sin säng. Det skulle dröja 59 år innan en romersk kejsare dog en så fridsam död igen. Och det var inte bara kejsare som levde farligt under dessa år. Krig, epidemier och en fullständig ekonomisk kollaps gjorde att befolkningen minskade med en tredjedel och hotade själva existensen för ett romerskt imperium. Det romerska riket skulle resa sig och leva vidare i ytterligare några hundra år, men det var som en skugga av sitt forna jag. Det var en epok som gick i graven under några år i mitten på 200-talet. Antikens värld snubblade och föll och det imperium som reste sig ur askan var redan på god väg in i medeltiden.
Att föda som en man
av Tove Karlsson

Människor har alltid fött barn och den medicinska tekniken har på kort tid gjort enorma framsteg. Att föda barn i början av det tjugoförsta århundradet borde vara enkelt. Så varför blir fortfarande alltför många förlossningar ett inferno av smärtor? Varför är så många nyblivna mödrar olyckliga? Och varför drabbas svenska föderskor av underlivsskador i större utsträckning än föderskor i andra länder? Vi som föder barn behandlas inte som vilka samhällsmedborgare som helst, utan som kvinnor. Denna bok reder ut på vilket sätt en traditionell bild av hur kvinnor bör vara påverkar verkligheten för oss som väntar och föder barn. Och hur det skulle vara om samhället såg barnaföderskorna inte som kvinnor utan som människor.