Nomad Förlag
Hem | Våra böcker | Beställ | Press | Om oss
 
 
 
Att föda som en man
av Tove Karlsson


Hur svårt behöver det vara att föda barn? Inte särskilt svårt alls om man utnyttjar den teknik och den kunskap som står till buds.

I Sverige har vi en tradition av att undvika medicinsk teknik och medicinskt kunnande i samband med barnafödande. Denna inställning har gjort att svenska föderskor får onödigt svåra och onödigt smärtsamma förlossningar. Så behöver det inte vara. Att föda barn i början av det tjugoförsta århundradet kan vara både enkelt och smärtfritt.

Denna bok visar hur man med rätt inställning och rätt metoder kan uppnå detta. Om att överge de fördomar om kvinnlighet som gör förlossningar onödigt besvärliga. Att föda som en man är att föda på nutidens villkor.

Se innhållsförteckningen
Se utvalda diagram