Nomad Förlag
Hem | Våra böcker | Beställ | Press | Om oss
 
Innehållsförteckning för Att föda som en man
 
 
Tillbaka till Att föda som en man

    Inledning
I. Historien, tekniken och omvärlden
  1. En historisk överblick
    Civilisationen och lidandet
    En ny tid
    Att bemästra smärtan
    Twilight Sleep
    Vad känner kvinnan?
    Kritiken av medikaliseringen
    Den svenska utvecklingen
    Smärtlindringsdebatten
  2. Moderna smärtlindringsmetoder
    Ryggbedövningar
    Andra lokalbedövningsmetoder
  3. Internationella perspektiv på nutida förlossningsvård
    Orsak och verkan
    Ett litet otrevligt problem
    Barnmorskor och läkare
II. Graviditetens status idag
  4. När en samhällsmedborgare blir med barn
    Den självuppoffrande modern
    Graviditet är ingen sjukdom
    Graviditeten och arbetslivet
  5. Att vara en kropp
    Den kroppsliga aspekten
    Den medicinska blicken
    Förlossning och kroppslighet
  6. Naturen
    Graviditetens biologi
    Evolutionsteorin
    Hormonerna
    Kvinnan och subjektiviteten
III. Att föda enligt den svenska modellen
  7. En guide till den svenska förlossningsvården
    Naturen och upplevelsen
    Förlossningssmärta
    Engagerad passivitet
    Utsatthet
    Psykologiseringen
    Industrin
  8. Oviljan till inordning
    Förlossningsrädsla
  9. Kejsarsnitt
    Hur farliga är kejsarsnitt?
    Vems beslut?
    Vaginala förlossningar som budgetalternativ
    Kejsarsnitt och samhällsekonomin
    Begreppsockupationen
  10. Andra sätt att föda
    Igångsatta förlossningar
    Att välja förlossningsplats
  11. Den kvinnliga undergivenheten
    Smärta vid förlossning
    Mognaden till moderskap
    Känslan av smärta
IV. I gränslandet mot det privata
  12. Den mjuka paternalismen
    Risker
    Den funktionella familjen
    Är du psykad, lilla vän?
  13. Att mata ett spädbarn
    Vad erfarenheten säger
    Allergier, astma och eksem
    Immunförsvaret
    Övervikt
    Matsmältningen
    Intelligens
    Myndigheternas roll
    WHO:s direktiv
    Värdet av amning
V. Att föda som en man
    Födandet och Det Ursprungliga
    Medikaliseringen
    Den psykiska medikaliseringen
    Den sociala ingenjörskonsten
    Att föda som en man
  Noter
  Källor